POLECANE PRODUKTY

 • Urządzenia fiskalne ONLINE dla warsztatów samochodowych

  07 Listopad 2019Jesteś mechanikiem i prowadzisz swój własny warsztat? Z pewnością zastanawiałeś się już jakie urządzenie fiskalne nowej generacji online będzie idealne dla Twojego biznesu. Przypomnijmy, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w charakterze mechaniki pojazdowej, usług wulkanizacyjnych oraz sprzedaży paliw zostali jako pierwsi zobligowani do wymiany swoich urządzeń fiskalnych na urządzenia, które w sposób ciągły i zautomatyzowany będą wysyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas. Wątpliwości rozwiać może pełna oferta handlowa Novitus. Posiadamy w sprzedaży urządzenia dopasowane do każdej wielkości biznesu. Aż 5 różnorodnych kas oraz 3 drukarki fiskalne. Początkowo obowiązkowa wymiana urządzeń fiskalnych na zgodne ze standardem online miała objąć wszystkie branże jednocześnie, jednak wycofano się z tego pomysłu i proces wprowadzania urządzeń nowych generacji będzie odbywać się stopniowo. Jako pierwsi swoje urządzenia będą musieli wymienić m.in. mechanicy samochodowi. W warsztacie samochodowym ważne są przede wszystkim ergonomia i funkcjonalność. Warto wspomnieć, że kasy Novitus ONE oraz NEXT jako jedyne na rynku posiadają możliwość wystawiania faktur VAT. Funkcjonalność do warsztatu: wystawianie faktur VAT (NIP z połączeniem z GUS), szybkie raportowanie i wiele innych funkcji, których nie ma w innych kasach, a wszystko podane w bardzo prosty sposób. Sprawdź, gdzie możesz kupić urządzenie fiskalne do prowadzenia sprzedaży usług. Znajdź najbliższego partnera handlowego firmy Novitus pod adresem: https://www.novitus.pl/pl/mapa.html Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i urządzeniami oraz składania zamówień poprzez krótki formularz na stronie www: https://www.kasawwarsztacie.pl/Dodatkowo wszystkie zamówienia składane poprzez ten formularz zostaną objęte 3 letnim okresem gwarancyjnym! Tam też dowiesz się więcej o szczegółach technicznych wszystkich naszych urządzeń oraz znajdziesz informacje nt. tematyki urządzeń fiskalnych online oraz najczęściej pojawiające się pytania odnośnie tej kategorii produktów. […]

 • Skorzystaj z pakietów przedłużenia gwarancji i zafunduj sobie beztroskę nawet do 2 lat.

  21 Sierpień 2019   W przypadku urządzeń fiskalnych oferujemy Państwu możliwość wykupienia przedłużonej gwarancji obejmującej całość urządzenia. W zależności od potrzeb oferujemy dwa różne warianty pakietów dodatkowej obsługi gwarancyjnej: a. Srebrny – 1 rok pełnej dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej. b. Złoty – 2 lata pełnej dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej. Okres przedłużonej gwarancji liczy się od dnia zakończenia okresu gwarancji podstawowej, pod warunkiem uiszczenia opłaty za przedłużoną gwarancję. Przedłużoną gwarancję można wykupić w Serwisie Kas (Autoryzowany Partner Serwisowy COMP) w momencie zakupu urządzenia lub w okresie 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia, czyli do końca podstawowego okresu gwarancji. Przedłużoną gwarancją nie są objęte akumulatory zasilające. Potwierdzeniem przedłużenia okresu gwarancji będzie rejestracja w systemie komputerowym COMP danego urządzenia, wystawienie faktury i zapłata za przedłużoną gwarancję. Użytkownik końcowy może realizować uprawnienia z tytułu przedłużonej gwarancji wyłącznie w Serwisie Kas wskazanym przez COMP. Wysokość opłat ryczałtowych dla Użytkowników końcowych za przedłużenie gwarancji, odpowiednio dla pakietów srebrny i złoty, przedstawia się następująco: Produkt pakiet srebrny dodatkowy 1 rok gwarancji ryczałtowa cena netto [zł] pakiet złoty dodatkowe 2 lata gwarancji ryczałtowa cena netto [zł] Kasa fiskalna NANO 100 180 Kasa fiskalna MAŁA PLUS 100 180 Kasa fiskalna VEGA Taxi 100 180 Kasa fiskalna SENTO 150 260 Kasa fiskalna SOLEO 150 260 Kasotaksometr TAXI E 180 320 Kasa fiskalna ONE 180 320 Kasa fiskalna NEXT 180 320 Drukarka fiskalna BONO 180 320 Drukarka fiskalna DEON 180 320 Drukarka fiskalna DELIO 180 320 Drukarka fiskalna HD E 180 320 Dotyczy modeli z Kopią elektroniczną oraz modeli Online. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonicznymi: 18 444 0 771 lub 18 444 0 757. […]

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawa – Prawo o miarach podpisane przez Prezydenta.

  04 Kwiecień 2019    Wczoraj, 3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swoje podpisy pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą – Prawo o miarach. Potwierdzenie tego można zobaczyć na oficjalnej stronie Prezydenta: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html – pozycja nr 3.   Był to już ostatni krok w legislacji aktu prawnego wprowadzającego na polski rynek urządzenia fiskalne onlineowe. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ustawa - zgodnie z zapisanym w niej terminem - weszła w życie 1 maja 2019 roku.   Po 1 maja 2019 roku podatnicy będą mogli już kupować i stosować kasy onlineowe. Od tego dnia uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Kas, z którym łączyć się będą kasy onlineowe.   Nowi podatnicy kupujący kasy onlineowe będą mogli starać się o zwrot części kwot wydanych na zakup kas (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł). Nie otrzymają takiego odliczenia, jeśli po wejściu w życie ustawy zakupią kasy z kopia papierową lub elektroniczną.   O taki sam zwrot będą mogli wystąpić podatnicy, którzy na mocy Art. 145b.1. w/w Ustawy są zobowiązani do wymiany urządzeń fiskalnych na onlineowe.   Są to podatnicy: świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych, świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych, świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu. Art. 143b Ustawy określa, od jakich dat sprzedaż paliw, węgla oraz powyższe usługi będą zobowiązane do używania tylko kas online. W/w podatnicy mogą kasy online kupować zaraz po wejściu w życie Ustawy i starać się o odliczenie za zakupione kasy. Ustawa w Art. 145b.3 określa tylko "termin końcowy", do którego zakupione kasy przez tych podatników będą podlegały odliczeniu. Odliczenia nie otrzymają podatnicy niewymienieni w Ustawie, a z własnej woli wymieniający kasy na onlineowe. Od 1 maja 2019 roku producenci nie będą mogli wymieniać pamięci fiskalnych w kasach z kopia papierową - zabrania tego Art. 145a.5 Ustawy. Zakaz ten obowiązuje w każdym przypadku, czy to zapełnienia czy też uszkodzenia pamięci fiskalnej. Ustawa skraca ważność homologacji kas z kopią papierową do 31 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że od 1 września 2019 roku nie można już sprzedawać urządzeń z kopią papierową.   COMP S.A. - właściciel marki Novitus posiada już 5 homologacji Prezesa Głównego Urzędu Miar na urządzenia online: 3 kasy fiskalne i 2 drukarki. Aktualnie oczekujemy na wydanie kolejnych 3 homologacji. Urządzenia fiskalne onlineowe będą miały numery unikatowe z prefiksami zaczynającymi się od liter EA. (Nieoficjalnie: I tak: Mała Online będzie miała prefiks EAA, Sento Online EAB, Nano Online EAC, HD Online EAD i Bono Online EAE).   &nbs […]

 • Ulga na zakup kas online. Ważna interpretacja Ministerstwa Finansów.

  19 Lipiec 2019 Na stronach MF pojawiło się Objaśnienie podatkowe z 11.07.2019 roku, pt. „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” podpisane przez wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Zasady opisane w objaśnieniu potwierdzają nasze interpretacje, że odliczenie dla zobowiązanych ustawą należy się zaraz po zainstalowaniu kasy. Niestety, inaczej niż wcześniej interpretowany jest termin, do którego ci podatnicy mogą kupować kasy fiskalne oraz ilość kas, na które mogą odliczyć ulgę. 1. Ulga (90% wartości kasy nie więcej niż 700 zł) należy się nowym podatnikom, którzy zakupią kasę online. 2. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zapłata całej wartości zakupu kasy (dowód zapłaty). 3. Z ulgi można skorzystać gdy płatność była ratalna. W takim wypadku o ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty. 4. Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. 5. Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie i rozpocznie rejestrację na tych kolejnych kasach. 6. Podatnicy wskazani w ustawie jako zobowiązani do używania kas online mogą rozliczyć ulgę na zakup kas w następnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji na kasie online. mogą otrzyma zwrot (ulgę) na taką ilość kas, jaką używali dotychczas mogą otrzymać ulgę na kasy które zakupią i rozpoczną ewidencję najpóźniej w terminach wskazanych w ustawie jako obowiązkowe dla tych grup podatkowych 7. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy dotychczas używający kas z kopia elektroniczną lub papierową, którzy nie są objęci ustawowym obowiązkiem używania kas online, a z własnej woli wymienią dotychczas używaną kasę na kasę online. 8. Dokument oprócz interpretacji przepisów oraz wskazówek zawiera również faktyczne przykłady sytuacji podatników kupujących obecnie kasy online i terminy, kiedy ulgi mogą rozlicząć. Objaśnienie (skan podpisanego dokumentu) dostępne jest na naszej stronie internetowej: https://www.novitus.pl/pl/rozporzadzenia-ministra-finansow.html Zamieszczone jest na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-online/zwrot-kwoty-wydanej-na-zakup-kas/   &nbs […]

 • NIP Nabywcy na paragonie - od 1 stycznia 2020

  27 Sierpień 2019    1 września 2019 roku wchodzi w zycie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Treść ustawy do pobrania z naszej strony. Obowiązek umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, do których wystawiona będzie faktura VAT oraz konsekwencje nieprzestrzegania tego obowiązku regulują art. 106b ust. 5-6 tej ustawy. Ust. 7 wyklucza z tego obowiązku podatników świadczących usługi taksówek osobowych. Art. 15 tej nowelizacji przesuwa wejście powyższego obowiązku na dzień 1 stycznia 2020 roku (cyt: przepisu "nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.") Funkcja drukowania NIPu nabywcy na paragonie dostępna jest w niżej wymienionych urządzeniach fiskalnych marki Novitus: Nazwa kasy/drukarki nr decyzji GUM nr unikatowy SOLEO E PLUS PT 15/2013 BEN DELIO PRIME E PT 18/2013 BEO VEGA TAXI / TX06 PT 43/2013 BFO MAŁA PLUS E PT 26/2013 BEY NOVITUS LUPO E PT 33/2013 BFC DELIO APTEKA E PT 40/2013 BFM NOVITUS HD E PT 9/2014 BGB BONO E PT 10/2014 BGC PS 4000 E PT 11/2014 BGD NANO E PT 15/2014 BGH VEGA TAXI + CEZAR + TX PT 14/2015 CAN DEON E PT 5/2015 CAF BONO E / BONO APTEKA E PT 16/2015 CAP SENTO LAN E PT 12/2015 CAM HD E / HD E APTEKA PT 11/2015 CAJ SENTO E PT 20/2015 CAT MAŁA PLUS PT 23/2015 CAV MAŁA PLUS E PT 12/2016 CBK DELIO PRIME E (+Apteka) PT 13/2016 CBL NOVITUS NEXT PT 14/2016 CBM VEGA TAXI (TX+Cezar) PT 19/2016 CAN SOLEO LAN E PT 22/2016 CBT NOVITUS TAXI E PT 28/2016 CBZ NANO E PT 14/2017 CCK SENTO LAN E + PT 21/2017 CAM NOVITUS HD E /A/B PT 9/2018 CAJ DEON LAN E/B PT 12/2018 CCU BONO LAN E /A/B PT 13/2018 CCV VEGA TAXI PT 18/2018 CCW MAŁA ONLINE PT 3/2019 EAA SENTO ONLINE PT 4/2019 EAB NANO ONLINE PT 5/2019 EAC NOVITUS HD ONLINE PT 6/2019 EAD BONO ONLINE PT 7/2019 EAE NOVITUS NEXT ONLINE PT 16/2019 EAG DEON ONLINE PT 17/2019 EAH &nbs […]