POLECANE PRODUKTY

 • Odpowiadamy na trudne pytania o kasy online.

  22 lipca 2019    Przygotowaliśmy 27 odpowiedzi na kluczowe pytania, które najczęściej powtarzają się w korespondencji od naszych Klientów. Chcesz się dowiedzieć, czy jest konieczne stałe zapewnienie połączenia kasy z CRK? A może interesuje Cię programowanie stawek VAT oraz informacje o obowiązującej kolejności programowania stawek VAT w kasach? Wszystkie odpowiedzi na trudne pytania znajdziesz na naszej stronie: https://online.novitus.pl/najczestsze-pytania […]

 • Ulga na zakup kas online. Ważna interpretacja Ministerstwa Finansów.

  19 lipca 2019    Na stronach MF pojawiło się Objaśnienie podatkowe z 11.07.2019 roku, pt. „Ulga na zakup kas rejestrujących on-line” podpisane przez wiceministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Zasady opisane w objaśnieniu potwierdzają nasze interpretacje, że odliczenie dla zobowiązanych ustawą należy się zaraz po zainstalowaniu kasy. Niestety, inaczej niż wcześniej interpretowany jest termin, do którego ci podatnicy mogą kupować kasy fiskalne oraz ilość kas, na które mogą odliczyć ulgę. 1. Ulga (90% wartości kasy nie więcej niż 700 zł) należy się nowym podatnikom, którzy zakupią kasę online. 2. Warunkiem skorzystania z ulgi jest zapłata całej wartości zakupu kasy (dowód zapłaty). 3. Z ulgi można skorzystać gdy płatność była ratalna. W takim wypadku o ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty. 4. Ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa online jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. 5. Podatnik może otrzymać ulgę na wszystkie kasy które zakupił w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji na pierwszej kasie i rozpocznie rejestrację na tych kolejnych kasach. 6. Podatnicy wskazani w ustawie jako zobowiązani do używania kas online mogą rozliczyć ulgę na zakup kas w następnym miesiącu po zainstalowaniu i rozpoczęciu ewidencji na kasie online. mogą otrzyma zwrot (ulgę) na taką ilość kas, jaką używali dotychczas mogą otrzymać ulgę na kasy które zakupią i rozpoczną ewidencję najpóźniej w terminach wskazanych w ustawie jako obowiązkowe dla tych grup podatkowych 7. Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy dotychczas używający kas z kopia elektroniczną lub papierową, którzy nie są objęci ustawowym obowiązkiem używania kas online, a z własnej woli wymienią dotychczas używaną kasę na kasę online. 8. Dokument oprócz interpretacji przepisów oraz wskazówek zawiera również faktyczne przykłady sytuacji podatników kupujących obecnie kasy online i terminy, kiedy ulgi mogą rozlicząć. Objaśnienie (skan podpisanego dokumentu) dostępne jest na naszej stronie internetowej: https://www.novitus.pl/pl/rozporzadzenia-ministra-finansow.html Zamieszczone jest na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-online/zwrot-kwoty-wydanej-na-zakup-kas/   &nbs […]

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawa – Prawo o miarach podpisane przez Prezydenta.

  04 kwietnia 2019    Wczoraj, 3 kwietnia br. Prezydent RP Andrzej Duda złożył swoje podpisy pod Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawą – Prawo o miarach. Potwierdzenie tego można zobaczyć na oficjalnej stronie Prezydenta: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,44,kwiecien-2019-r.html – pozycja nr 3.   Był to już ostatni krok w legislacji aktu prawnego wprowadzającego na polski rynek urządzenia fiskalne onlineowe. Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ustawa - zgodnie z zapisanym w niej terminem - weszła w życie 1 maja 2019 roku.   Po 1 maja 2019 roku podatnicy będą mogli już kupować i stosować kasy onlineowe. Od tego dnia uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Kas, z którym łączyć się będą kasy onlineowe.   Nowi podatnicy kupujący kasy onlineowe będą mogli starać się o zwrot części kwot wydanych na zakup kas (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł). Nie otrzymają takiego odliczenia, jeśli po wejściu w życie ustawy zakupią kasy z kopia papierową lub elektroniczną.   O taki sam zwrot będą mogli wystąpić podatnicy, którzy na mocy Art. 145b.1. w/w Ustawy są zobowiązani do wymiany urządzeń fiskalnych na onlineowe.   Są to podatnicy: świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych, świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych, świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu. Art. 143b Ustawy określa, od jakich dat sprzedaż paliw, węgla oraz powyższe usługi będą zobowiązane do używania tylko kas online. W/w podatnicy mogą kasy online kupować zaraz po wejściu w życie Ustawy i starać się o odliczenie za zakupione kasy. Ustawa w Art. 145b.3 określa tylko "termin końcowy", do którego zakupione kasy przez tych podatników będą podlegały odliczeniu. Odliczenia nie otrzymają podatnicy niewymienieni w Ustawie, a z własnej woli wymieniający kasy na onlineowe. Od 1 maja 2019 roku producenci nie będą mogli wymieniać pamięci fiskalnych w kasach z kopia papierową - zabrania tego Art. 145a.5 Ustawy. Zakaz ten obowiązuje w każdym przypadku, czy to zapełnienia czy też uszkodzenia pamięci fiskalnej. Ustawa skraca ważność homologacji kas z kopią papierową do 31 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że od 1 września 2019 roku nie można już sprzedawać urządzeń z kopią papierową.   COMP S.A. - właściciel marki Novitus posiada już 5 homologacji Prezesa Głównego Urzędu Miar na urządzenia online: 3 kasy fiskalne i 2 drukarki. Aktualnie oczekujemy na wydanie kolejnych 3 homologacji. Urządzenia fiskalne onlineowe będą miały numery unikatowe z prefiksami zaczynającymi się od liter EA. (Nieoficjalnie: I tak: Mała Online będzie miała prefiks EAA, Sento Online EAB, Nano Online EAC, HD Online EAD i Bono Online EAE).   &nbs […]

 • 5-tka Novitusa - mamy juz 5 homologacji na kasy online

  25 marca 2019    Jesteśmy dobrze przygotowani do otwarcia sprzedaży urządzeń online, a ponieważ jako pierwsi posiadamy już 5 homologacji - wszystkie jakie wydał do tej pory Główny Urząd Miar. Nasze nowe urządzenia fiskalne dzięki zaawansowanej technologii, gwarantują bezproblemową współpracę z Centralnym Repozytorium Kas. W pierwszej kolejności na rynek trafią drukarki HD i BONO oraz kasy SENTO, NANO i MAŁA, a zaraz potem NEXT i DEON. Pamiętaj, że wszystkie urządzenia online marki Novitus, mają w standardzie port LAN i obsługują komunikację przewodową, ale mogą także bez problemu komunikować się z siecią bezprzewodowo, przy pomocy Bluetooth, GSM oraz WiFi. Wystarczy doposażenie urządzenia w standardowe zewnętrzne akcesoria komunikacyjne instalowane w portach USB (dongle). Poniżej prezentujemy decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń online, które już posiadamy.   Rodzaj urządzenia   Decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar dla urządzeń online BONO ONLINE PT 7/2019 z 2019.03.25, ważna do 2024.03.26 HD ONLINE PT 6/2019 z 2019.03.25, ważna do 2024.03.26 MAŁA ONLINE PT 3/2019 z 2019.03.18, ważna do 2024.03.19 NANO ONLINE PT 5/2019 z 2019.03.25, ważna do 2024.03.26 SENTO ONLINE PT 4/2019 z 2019.03.22, ważna do 2024.03.25 &nbs […]

 • Ustawa o kasach Online uchwalona!

  15 marca 2019      Dzisiaj, 15 marca 2019 roku Sejm w trzecim czytaniu uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach.   Tym samym ponad 3 letni okres prac legislacyjnych nad systemem kas online w Polsce powoli dobiega końca. Po uchwaleniu przez Sejm nowelizacja zostanie przesłana do uchwalenia przez Senat, a następnie skierowana do podpisu Prezydenta. Wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Ustawa wprowadza od 1 maja 2019 roku na polski rynek kasy online, czyli umożliwiające połączenie oraz przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2020 r. kasy online będą obowiązkowo stosowane u podatników sprzedających paliwa, wykonujących naprawy pojazdów mechanicznych oraz naprawy opon. W hotelach, gastronomi i punktach sprzedaży węgla kasy online będą obowiązkowe od 1 lipca 2020 roku. Ostatnia grupa podatników, obejmująca fryzjerów, kosmetyczki, lekarzy, prawników, usługi budowlane oraz fitness, zamontuje kasy online przed 1 stycznia 2021 roku. Ustawa dopuszcza sprzedaż kas z kopia papierową tylko do 31 sierpnia 2019 roku. W kasach takich już od wejścia w życie nowelizacji ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnych. Zawsze aktualne wiadomości o kasach online znajdziesz także na stronie: https://online.novitus.pl/ […]