POLECANE PRODUKTY

 • NIP nabywcy na paragonie - sprawdź jak wprowadzić

  15 Styczeń 2020   Wprowadzenie numeru NIP na paragonie jest możliwe na większości urządzeń fiskalnych marki Novitus. Pełną listę urządzeń na których ta funkcjonalność jest dostępna można znaleźć tutaj. NIP nabywcy możemy dopisać w dowolnym momencie otwartego paragonu. W tym celu należy wejść do Menu paragonu wciskając kolejno klawisze F -> MENU.     Następnie używając klawiszy numerycznych należy wybrać pozycję 13 NIP nabywcy (13 ID nabywcy - w kasach offline) i zatwierdzić wybór wciskając OK.     Kasy Novitus w wersji online umożliwiają wydruk kilku różnych rodzajów numerów NIP: 1). Brak (nie wprowadzamy żadnego identyfikatora), 2). NIP - wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy, 3). NIP polski - wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy, który zostanie poprzedzony oznaczeniem PL, 4). NIP europejski - wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy, który zostanie poprzedzony literowym oznaczeniem kraju, które należy wprowadzić ręcznie, 5). NIP inny - umożliwia wpisanie dowolnego identyfikatora, składającego się maksymalnie z 16 znaków, Kasy Novitus w wersji offline umożliwiają wydruk kilku różnych Identyfikatorów Nabywcy. Do wyboru mamy tutaj 5 opcji:  1). Brak (nie wprowadzamy żadnego identyfikatora) 2). NIP – wybierając tę opcję należy na następnym ekranie wprowadzić numer NIP konkretnego nabywcy 3). REGON– możliwość wprowadzenia REGONU nabywcy 4). PESEL– możliwość wprowadzenia numeru Pesel jako identyfikację nabywcę 5). Inny – możliwość wprowadzenia jeszcze innego, oprócz wyżej wymienionych, numeru identyfikującego nabywcę. Pomiędzy poszczególnymi dostępnymi identyfikatorami poruszamy się za pomocą klawiszy strzałek GÓRA/DÓŁ. Wyboru dokonujemy naciskając klawisz OK. W kasach offline pozycje 2, 3, 4 umożliwiają wprowadzenie wartości numerycznej z separatorem "-".     Za pomocą klawiszy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  wprowadzamy właściwy numer, jeśli jest konieczność użycia separatora "-" otrzymujemy go naciskając klawisz ze znakiem „-„ . Wpisany identyfikator zatwierdzamy klawiszem OK.     Wprowadzone ID zostanie wyświetlone na wyświetlaczu klienta. Jeśli klient potwierdzi, że jest poprawny, należy zaakceptować go klawiszem OK.     Można nadal kontynuować sprzedaż. Wprowadzony NIP Nabywcy zostanie wydrukowany na końcu paragonu: -> dla kas online: po identyfikatorze kasjera, a przed datą i godziną wydruku oraz numerem unikatowym. -> dla kas offline: po identyfikatorze kasjera oraz godzinie wydruku a przed numerem unikatowym.     Wprowadzone ID można zmienić lub skasować, ustawiając stan "Brak", do momentu zamknięcia paragonu. W większości kas fiskalnych funkcję NIP Nabywcy (ID Nabywcy) można przypisać do klawisza funkcyjnego. Wówczas użycie funkcji jest znacznie łatwiejsze.     &nbs […]

 • Ważny komunikat GUM - drukarki Delio po akcji serwisowej

  08 Styczeń 2020   Główny Urząd Miar nie widzi przesłanek do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z ponowną certyfikacją drukarek Delio!   Dziś ukazała się ważna informacja Głównego Urzędu Miar. Cytujemy za komunikatem GUM: "Z informacji otrzymanych od producenta drukarek fiskalnych Delio wynika, że procedura usunięcia usterki zegara kas była prostą czynnością serwisową, polegającą na wykonaniu ponownej inicjacji zegara czasu rzeczywistego w autoryzowanych serwisach producenta, bez potrzeby wykonywania przy tym zmian w konstrukcji czy oprogramowaniu kas. W tej sytuacji Główny Urząd Miar nie widzi przesłanek do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z ponowną certyfikacją kas Delio." Pełna treść komunikatu dostępna tutaj:https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/3427,Awaria-kas-rejestr... […]

 • Zakończenie I etapu akcji serwisowej Delio - komunikat Zarządu

  07 Styczeń 2020   Kończymy pierwszy etap akcji serwisowej - podsumowanie. Prezentujemy treść informacji Zarządu COMP SA z dnia 7 stycznia 2020  w sprawie przebiegu akcji serwisowej drukarek Delio.   Treść komunikatu Sztab kryzysowy zebrał się ponownie w dniu 7 stycznia 2020 aby dokonać podsumowania akcji serwisowej drukarek Delio. Celem spotkania była ocena rzeczywistej skali awarii na podstawie stanu realizacji zleceń serwisowych i analizy ilości klientów objętych akcją. Na podstawie przeprowadzonego audytu i stanu zaawansowania wszystkich napraw, podjęto decyzję o zakończeniu akcji serwisowej realizowanej w trybie nadzwyczajnym oraz o rozwiązaniu sztabu kryzysowego z dniem 8.01.2020r. W związku z powyższym nasz serwis od środy powraca do standardowych godzin pracy, a specjalne dodatkowe oddziały, powołane do doraźnej realizacji napraw z dniem 8.01.2020 będą niedostępne. Nasi Klienci są jednak nadal objęci tą samą procedurą napraw, a wszystkie koszty napraw ponoszone są przez COMP S.A. Na podstawie statystyki wykonanych napraw, stwierdzamy że około 99% urządzeń objętych akcją, to urządzenia pogwarancyjne. W tej liczbie aż 29% urządzeń, to drukarki używane dłużej niż 10 lat. Mimo upływu czasu, urządzenia te do tej pory pracowały niezawodnie i po naprawie nadal niezawodnie funkcjonują. Analiza rzeczywistej ilości zgłoszonych do naprawy drukarek wskazuje na liczbę niewiele przekraczającą 6.000 sztuk. Początkowo prognozowana liczba 5.000 urządzeń była szacowana na podstawie liczby urządzeń objętych regularnymi przeglądami serwisowymi. W naszych serwisach pojawiło się jednal wiele drukarek, które nie były na co dzień użytkowane przez naszych klientów ale ciągle pozostawały nieodczytane i niewyrejestrowane. Wszystkie te urządzenia zostały naprawione i nadal będą przyjmowane do naprawy, ale ich naprawa będzie już realizowana w trybie standardowych procedur obowiązujących w serwisie COMP SA. Te 6.000 urzadzeń, to zaledwie 0,6 proc. wszystkich urządzeń marki NOVITUS, które funkcjonują na rynku. Przypominamy, że wszystkie inne urządzenia, w tym wszystkie kasy i drukarki online, działają niezawodnie. W ciągu 25 lat marki NOVITUS wprowadziliśmy na rynek ponad milion urządzeń fiskalnych i jest to pierwsza tego typu awaria. Dotyczy jednego, nieprodukowanego i nieoferowanego już modelu i nie dotyczy absolutnie żadnych innych urządzeń, zwłaszcza nowo produkowanych urządzeń online. Do prowadzenia akcji serwisowej powołaliśmy ponad 100 pracowników COMP SA, którzy z ogromnym poświęceniem i oddaniem pracowali nad rozwiązaniem problemu, nie bacząc na okres noworoczny oraz kolejne dni wolne od pracy. Dziękujemy za ten ogromny nakład pracy i zaangażowanie całej kadry. Przeprowadzenie tak dużej i skomplikowanej operacji logistycznej nie byłoby także możliwe bez aktywnego działania największej i najsprawniejszej serwisowej Sieci Partnerskiej, którą marka NOVITUS może się poszczycić. Bardzo dziękujemy za ogromny wkład Partnerów NOVITUS w pracę na rzecz Klientów dotkniętych awarią. Analiza zleceń serwisowych wskazuje, że usterka drukarek Delio dotknęła nieco ponad 700 firm. Zdajemy sobie sprawę jak wielkim obciążeniem była kryzysowa sytuacja dla tych Klientów, jednak od pierwszego dnia akcji robiliśmy wszystko, aby jak najszybciej dokonać niezbędnych napraw. Wielokrotnie nie tylko naszymi oświadczeniami i przeprosinami, ale także największym rzeczywistym wysiłkem naszych służb, staraliśmy się okazać szacunek ciężkiej pracy wszystkich przedsiębiorców, którzy zaufali marce NOVITUS, jednak zostali narażeni na poważne problemy. Przepraszamy jeszcze raz w imieniu całej firmy i wierzymy, że ten ogromny wysiłek i nasze zaangażowanie, pomogły naszym Klientom w szybkim powrocie do normalnej działalności biznesowej. W kolejnych dniach nadal będziemy całkowicie skupieni na wzorowej komunikacji z Klientami oraz błyskawicznej realizacji kolejnych zleceń serwisowych jeżeli tylko się pojawią.   W imieniu Zarządu COMP SA podpisał Jarosław Grzegorz Wilk    Pełny dokument do pobrania TUTAJ […]

 • Podsumowanie dotychczasowego przebiegu akcji serwisowej Delio

  06 Styczeń 2020   Kolejne drukarki Delio trafiają do właścicieli. Dyżury serwisów trwają. Prezentujemy treść informacji Zarządu COMP SA z dnia 6 stycznia 2020  w sprawie przebiegu akcji serwisowej drukarek Delio.   Treść komunikatu Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowego przebiegu akcji serwisowej drukarek Delio na dzień 6 stycznia 2020r. Nasz sztab kryzysowy codziennie analizuje sytuację i koncentruje się na jak najszybszym dostarczeniu wszystkich naprawionych  urządzeń do użytkowników. Podczas dzisiejszych dyżurów do serwisu centralnego i serwisów lokalnych trafiło jedynie kilku Klientów. Odbiory urządzeń także były dokonywane tylko okazyjnie, co może wskazywać, że już w poprzednich dniach obsłużono wszystkie pilne zlecenia, a akcja serwisowa dobiega końca. Aby ułatwić wcześniejszy odbiór drukarek we wtorek 7 stycznia, nasze serwisy będą otwarte już od godziny 7:00 (w Nowym Sączu, Gdańsku, Dąbrowie Górniczej, Wrocławiu, Poznaniu oraz w Warszawie).  Dodatkowe punkty serwisowe uruchomione na potrzeby akcji w Zabrzu, Łodzi i Warszawie pracują od godziny 8:00, ponieważ wydały one już Klientom wszystkie naprawione urządzenia. Drukarki Delio, dostarczone przez spedytorów do naszego serwisu w piątek zostały odesłane specjalną linią kurierską w sobotę i dotrą do Państwa we wtorek, a urządzenia, które dotarły do serwisu w sobotę, zostały naprawione tego samego dnia i czekają na odbiór przez spedytorów. Zostaną dostarczone do odbiorców w ramach usługi DPD express w środę 8 stycznia, w miastach gdzie usługa jest dostępna do godz. 10.30. Przypominamy, iż mimo tego, że akcja serwisowa w 99% dotyczy drukarek pogwarancyjnych, to koszt wszystkich tych napraw ponosi spółka COMP. Zachęcamy po raz kolejny wszystkich użytkowników, którzy nie przekazali jeszcze drukarek Delio do naprawy, a którzy korzystają z nich na co dzień jako urządzeń głównych (a nie rezerwowych), do jak najszybszego kontaktu z Partnerami NOVITUS, którzy dostarczą je do najbliższego punktu serwisowego spółki, gdzie dokonywana będzie ich naprawa, tak aby umożliwić szybkie wznowienie pracy wszystkich urządzeń objętych usterką. Jednocześnie prosimy wszystkich naszych partnerów serwisowych o weryfikację własnych baz klientów i kontakt z użytkownikami nienaprawionych jeszcze drukarek, które użytkowane są jako urządzenia główne (nie rezerwowe) w celu szybkiej naprawy. Drukarki Delio, które są dla Klientów urządzeniami rezerwowymi zostaną również nieodpłatnie naprawione w naszym serwisie centralnym w Nowym Sączu, niezwłocznie po zamknięciu akcji naprawczej urządzeń podstawowych - szczegółowa procedura w tym zakresie zostanie udostępniona w kolejnych dniach.   W imieniu Zarządu COMP SA podpisał Jarosław Grzegorz Wilk    Pełny dokument do pobrania TUTAJ […]

 • 100% drukarek Delio naprawionych - Akcja serwisowa jest kontynuowana!

  05 Styczeń 2020   100% drukarek Delio naprawionych czeka na odbiór w oddziałach serwisowych Zarząd COMP SA wydał w dniu 5 stycznia 2020 kolejne oświadczenie w sprawie przebiegu akcji serwisowej drukarek Delio.   Treść komunikatu Na dzisiejszym spotkani sztabu kryzysowego podsumowano postęp akcji serwisowej drukarek Delio i przeprowadzono przegląd trwającego procesu naprawczego we wszystkich oddziałach serwisu NOVITUS. W momencie publikacji niniejszego oświadczenia wykonano 100% napraw drukarek Delio, które zostały dostarczone do naszego serwisu Centralnego w Nowym Sączu i oddziałów serwisowych w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Dąbrowie Górniczej w ramach akcji naprawczej. Mimo, że w dniu 5 stycznia do naszych punktów serwisowych dotarły jedynie pojedyncze urządzenia Delio, które zostały naprawione „od ręki”, akcja serwisowa będzie nadal kontynuowana, a wszyscy użytkownicy drukarek Delio otrzymają od naszego serwisu niezbędne wsparcie także w kolejnych dniach. Utrzymujemy w pełnej gotowości wszystkie zasoby oraz pracowników oddelegowanych do obsługi akcji serwisowej. Prognozujemy, że napływ do naszego serwisu kolejnych drukarek z usterką będzie już znacznie mniejszy, w związku z czym naprawy powinny być wykonywane na bieżąco. Przypominamy, że wszystkie oddziały serwisowe pracują codziennie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w dniu 4 stycznia 2020r., co umożliwia odbiór naprawionych urządzeń zarówno Partnerom NOVITUS, jak i użytkownikom drukarek Delio. Wszystkie naprawione drukarki są dostępne do odbioru w poszczególnych oddziałach, zgodnie z miejscem ich przekazania. Jednocześnie zachęcamy wszystkich użytkowników, którzy nie przekazali jeszcze drukarek Delio do naprawy, a którzy korzystają z nich na co dzień jako urządzeń głównych (nie rezerwowych), do jak najszybszego kontaktu z Partnerami NOVITUS, którzy dostarczą je do najbliższego punktu serwisowego spółki, gdzie dokonywana będzie ich naprawa, tak aby umożliwić szybkie wznowienie pracy wszystkich urządzeń objętych usterką. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, awaria drukarek Delio wystąpiła jedynie w zakresie pracy zegara wskazującego datę i czas. Błąd zegara spowodował blokadę uniemożliwiającą drukowanie paragonów z właściwą datą. Tego typu zegar był stosowany wyłącznie w urządzeniach Delio. Pozostałe urządzenia NOVITUS wyposażone są w inne rozwiązanie, które jest całkowicie bezpieczne dla użytkowników i zostało dodatkowo sprawdzone pod kątem podatności na wystąpienie w/w usterki w przyszłości. Wszystkie inne urządzenia NOVITUS, w tym w szczególności wszystkie kasy i drukarki online, działają niezawodnie. Nasza Sieć Partnerska i służby techniczne NOVITUS  pozostają w pełnej gotowości, a oddziały serwisu pełnią dyżury każdego dnia, aby umożliwić szybki odbiór naprawionych urządzeń i bieżącą obsługę kolejnych zleceń. Robimy wszystko, aby zapewnić Klientom pełne wsparcie i umożliwić jak najszybsze wznowienie pracy wszystkich urządzeń objętych usterką.   W imieniu Zarządu COMP SA podpisał Jarosław Grzegorz Wilk    Pełny dokument do pobrania TUTAJ […]